Върни се горе

19 акта за административни нарушения съставиха горски служители през почивните дни. По време на специализираните проверки на територията на Държавно горско стопанство Лесидрен, област Ловеч, са установени и 10 нарушения в обекти по Закона за горите. Наложени са 2 акта за незаконна сеч, 4 акта за нарушение при събиране на липов цвят,  1 акт за дейност без разрешително за достъп в горска територия и 2 акта за съхранение на дървесина. Във входа на акцията са съставени и 9 констативни протокола, като са задържани 7 м3 дърва за огрев и 1 моторен трион.

Проверките се осъществиха под ръководството и с участието на ресорния заместник-министър на земеделието, храните и горите Атанас Добрев. Екипите на Изпълнителната агенция по горите, Министерството на вътрешните работи, РДГ Ловеч и ДГС Лесидрен провериха на 9 сечища за добив на дървесина, 14 превозни средства, транспортиращи дървен материал,  10 обекта по Закона за горите и 7 физически лица за съхранение на дървесина.

Заместник-министър Добрев определи акцията, като изключително успешна и добави, че проверките в горските територии ще продължат съвместно с МВР, Регионалните дирекции по горите и горските стопанства в цялата страна.

Припомняме, че по разпореждане на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков в началото на месец юни стартираха засилени проверки, във връзка с наложената забрана за изсичане на гори в страната.

Сподели в: