Върни се горе

Проверени са над 200 любители риболовци и са съставени 25 акта на нарушители

През почивните дни, инспектори на ИАРА и специализирана мобилна група към ИАРА са извършили масирани проверки по реки и водоеми в страната. Общо в страната са проверени 200 любители риболовци и близо 50 бивака на риболовци, край язовири. Съставени са 25 акта на нарушители за риболов без билет, за улов на маломерна риба и за извършване на нощен риболов. При проверките са иззети и близо 50 незаконни риболовни уреди /винтери/ и 150 метра бракониерски мрежи. Върнатата във водоемите риба е общо около 90 кг.

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Русе са извършили проверки по реките Дунав,  Янтра и Русенски Лом. Проверени са около 100 любители риболовци и са съставени 7 акта на нарушители.

През почивните дни,  инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Габрово са извършили проверки по поречието на реките Росица и Видима, както и на микроязовири в региона. Общо са проверени 100 любители риболовци и е съставен един акт на лице, извършващо риболов без билет. Проверено е и едно аквакултурно стопанство за отглеждане на пъстърва, като нарушения по ЗРА не са констатирани.

Инспектори от сектор “Рибарство и контрол” на ИАРА Хасково са извършили масирани проверки по реки и водоеми в региона.  

 

При проверка на река Марица в района на община Свиленград са открити и извадени от водата 47 бр. винтери и 3 бр. бракониерски хрилни мрежи с обща дължина 150 метра. Уловената около 80 кг. риба / каракуда, костур, шаран и сом/ е освободена и върната във водата.  Уредите са иззети и унищожени. Съставен е констативен протокол срещу неизвестен извършител.

 
Инспекторите са извършили и нощна проверка на язовир “Тракиец” съвместно със служители от РУ “Полиция” – Хасково. Проверени са 13 бр. биваци на любители риболовци. Съставени са 3 акта на лица,  извършващи нощен риболов.

 
Извършена е нощна проверка и на язовир “Ивайловград” със служители на ОД "Полиция" – Хасково. Там са проверени 35 бр. биваци на любители риболовци. Инспекторите на ИАРА са съставили 12 акта за извършване на нощен риболов.

Специализирана мобилна група към ИАРА е извършила проверка на река Искър в района на Самоков. Контролните органи са забелязали две лица, извършващи риболов. Лицата са проверени и е установено, че нямат риболовни билети и извършват улов на маломерна риба /пъстърва/. На нарушителите са съставени 2 акта за риболов без билет и улов на маломерна риба, съгласно ЗРА. Уловената от нарушителите пъстърва е върната обратно в реката.  

 

Сподели в: