Върни се горе

      Ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ посетиха на място и се запознаха с оглеждането на трайни овощни насаждения в стопанството на Цветан Съйков, което се намира в землището на гр. Луковит. Децата са от XI клас и се обучават в направлението  „Агроекология“. Събитието е част от кампанията на Министерство на земеделието, храните и горите, организирана в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН), която се провежда под надслов: „Супер фермер“.

     Собственикът на стопанството е бенефициент по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Неговата инвестиция е за технологична модернизация на стопанство, като той си е закупил косачка. Освен това бенефициентът е увеличил и размера на площите  си за отглеждане на ябълкови и сливови насаждения. Стойността на субсидията, която е получил е в размер на 48 895,00 лв.

      Фермерът запозна учениците с основните дейности по етапите при развитието на земеделските култури -  торене, техническите изисквания към климатичните и почвените условия, както и с моментното състояние на растенията, които са в покой.

      Инициативата има за цел да подкрепи младите хора, като им  се даде възможност да се срещнат с успели фермери в нашата страна и да осъществи връзка между учениците и бизнеса. Кампанията съвпада с политиката на МОН за насърчаване на дуалното обучение, което дава възможност за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Сподели в: