Върни се горе

Национално законодателство

Закон за фуражите


PDF файл, 810,1 KB, качен на 25.01.2023 pdf document

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ


PDF файл, 504,2 KB, качен на 26.10.2021 pdf document

ЗАКОН ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ


PDF файл, 193,8 KB, качен на 09.03.2021 pdf document

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


PDF файл, 346,9 KB, качен на 09.03.2021 pdf document

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗООНОЗИТЕ 2016-2018 Г.

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г.