Върни се горе

Национално законодателство

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ


PDF файл, 504,2 KB, качен на 26.10.2021 pdf document

ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ


PDF файл, 281,5 KB, качен на 09.03.2021 pdf document

ЗАКОН ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ


PDF файл, 193,8 KB, качен на 09.03.2021 pdf document

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


PDF файл, 346,9 KB, качен на 09.03.2021 pdf document

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗООНОЗИТЕ 2016-2018 Г.

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 г.