Върни се горе

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/760 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ


и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти
PDF файл, 975,9 KB, качен на 05.11.2020 pdf document

Декларация


DOCX файл, 13,9 KB, качен на 18.04.2022 docx document

Заявление за актуализация на данни


XLS файл, 47,5 KB, качен на 18.04.2022 xls document

Заявление за регистрация


XLS файл, 37,0 KB, качен на 18.04.2022 xls document

Банкова сметка на МЗм за депозиране на парична гаранция за изпълнение на лицензия за внос на земеделски продукти

БНБ - Централно управление
BG08 BNBG 9661 3300 1500 02
BIC BNBGBGSD

Банкова сметка на МЗм за заплащане на формуляри за лицензии за внос на земеделски продукти (2 лв./брой)

БНБ-ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
BG 97 BNBG 9661 3000 1500 01
BIC BNBGBGSD