Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“.

Email: AKovacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 04.11.2019 г.

Дата на приключване: 04.12.2019 г.

Проект на Решение на Министерския съвет
docx файл, 65,0 KB, качен на 04.11.2019

docx document

Проект на Закон
docx файл, 98,8 KB, качен на 04.11.2019

docx document

Мотиви към проект на Закон
docx файл, 31,4 KB, качен на 04.11.2019

docx document