Върни се горе

Дата на откриване: 13.12.2021 г. 

Дата на приключване: 28.01.2022 г. 

Електронен адрес за изпращане на писмени предложения и становища: quality_schemes_bg@mzh.government.bg