Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието.

Електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

Дата на откриване: 13.02.2023 г.

Дата на приключване: 27.02.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 58,0 KB, качен на 13.02.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 107,0 KB, качен на 13.02.2023 docx document