Върни се горе

 

 

Отговорна структура – дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

Email: ktuteva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 30.03.2021 г.

Дата на приключване: 13.04.2021 г.

Проект на Наредба
docx файл, 33,4 KB, качен на 30.03.2021

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 80,1 KB, качен на 30.03.2021

docx document