Върни се горе

Лица за контакти:
- г-жа Женета Рогова – началник на отдел „Правна дейност в транспорта, информационните технологии и електронното управление”, дирекция „Правна”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, e-mail: jrogova@mtitc.government.bg;
- г-жа Боряна Харлова – главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията e-mail: bharlova@mtitc.government.bg.

Дата на откриване: 23.01.2019 г. 
Дата на приключване: 25.02.2019 г.

Проект на наредба


docx файл, 34,7 KB, качен на 23.01.2019 docx document

Мотиви към проекта на Наредба


doc файл, 52,5 KB, качен на 23.01.2019 doc document