Върни се горе

 

 

Отговорна структура:

дирекция „Идентификация на земеделските парцели“, МЗм

дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗм

дирекция „Държавни помощи и регулации“, МЗм

Email:

dvacheva@mzh.government.bg

dndimitrova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 09.10.2020 г.

Дата на приключване: 23.10.2020 г.