Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Електронен адрес: IGenchev@mzh.government.bg

Дата на откриване: 29.10.2020 г.

Дата на приключване: 30.11.2020 г.