Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Политики по агрохранителната верига“, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: AKovacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 30.10.2023 г.

Дата на приключване: 29.11.2023 г.