Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“

Електронен адрес: IYancheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 18.09.2020 г.

Дата на приключване: 19.10.2020 г.