Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Email: pbelchev@mzh.government.bg

Дата на откриване: 10.04.2019 г.

Дата на приключване: 10.05.2019 г.

 

Проект на Наредба


docx файл, 144,9 KB, качен на 10.04.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 117,7 KB, качен на 10.04.2019 docx document