Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“, МЗм

Електронни адреси: MIVelinova@mzh.government.bg и AEncheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 12.09.2019 г.

Дата на приключване: 14.10.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 104,4 KB, качен на 12.09.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 81,9 KB, качен на 12.09.2019 docx document