Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Email: IDimitrova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 05.11.2020 г.

Дата на приключване: 07.12.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 37,2 KB, качен на 05.11.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 78,3 KB, качен на 05.11.2020 docx document