Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Министерство на земеделието

Електронен адрес: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 26.08.2022 г.

Дата на приключване: 26.09.2022 г.

Проект на Наредба


docx файл, 70,3 KB, качен на 26.08.2022 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 125,6 KB, качен на 26.08.2022 docx document