Върни се горе

Отговорна структура: дирекция „Животновъдство“, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: YIlieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 17.11.2023 г.

Дата на приключване: 18.12.2023 г.

Проект на Наредба


docx файл, 37,8 KB, качен на 17.11.2023 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 97,5 KB, качен на 17.11.2023 docx document