Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, Министерство на земеделието и храните

Електронен адрес: AKovacheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 09.02.2024 г.

Дата на приключване: 11.03.2024 г.

Проект на Наредба


docx файл, 21,5 KB, качен на 09.02.2024 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 87,2 KB, качен на 09.02.2024 docx document