Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм

Email: IMarkovska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 26.03.2020 г.

         Дата на приключване: 09.04.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 50,0 KB, качен на 26.03.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 140,3 KB, качен на 26.03.2020 docx document