Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

Email: IMarkovska@mzh.government.bg

Дата на откриване: 26.03.2020 г.

         Дата на приключване: 09.04.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 50,0 KB, качен на 26.03.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 140,3 KB, качен на 26.03.2020

docx document