Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: SKralev@mzh.government.bg.

Дата на откриване: 21.01.2022 г.

Дата на приключване: 21.02.2022 г.

Проект на Наредба


docx файл, 26,2 KB, качен на 21.01.2022 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 77,5 KB, качен на 21.01.2022 docx document