Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Животновъдство

Email: YIlieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 09.06.2020 г.

Дата на приключване: 23.06.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 34,9 KB, качен на 09.06.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 99,9 KB, качен на 09.06.2020

docx document