Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Email: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 04.02.2020 г.

Дата на приключване: 05.03.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 40,5 KB, качен на 04.02.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 83,1 KB, качен на 04.02.2020 docx document