Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Директни плащания“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: SKralev@mzh.government.bg.

Дата на откриване: 15.04.2022 г.

Дата на приключване: 29.04.2022 г.

Проект на Наредба


docx файл, 19,0 KB, качен на 15.04.2022 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 68,4 KB, качен на 15.04.2022 docx document