Върни се горе

Отговорни структури – Дирекция „Правна“ и дирекция „Политики по агрохранителната верига“

Email: astoyanova@mzh.government.bg и lpastuhova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 14.09.2018 г. 

Дата на приключване: 28.09.2018 г.

Проект на Наредба


doc файл, 59,5 KB, качен на 14.09.2018 doc document

Проект на доклад (мотиви)


doc файл, 155,0 KB, качен на 14.09.2018 doc document