Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, Министерство на земеделието.

Електронен адрес: KTuteva@mzh.government.bg 

Дата на откриване: 03.01.2023 г.

Дата на приключване: 01.02.2023 г.