Върни се горе

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицатa,назначени,


съответно определени от министъра на земеделието, храните и горите на висши публични длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона - 2020 година
XLSX файл, 11,9 KB, качен на 25.09.2020 xlsx document