Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Вътрешни правила
Цели на администрацията
Бюджет и финансови отчети
Бюджет
Финансови отчети
Плащания СЕБРА
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Протоколи търгове
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Харта на клиента
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Държавен поземлен фонд
Ниви
Пасища, мери и ливади
ОСП 2021-2027
Национално законодателство
Европейско законодателство
Бюлетин
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg