30.05.2024


Заповеди РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2016/2017 год, за следните землища: Ботунец, Бухово, Горни Богров, Желява, Кремиковци, Сеславци, Враждебна, Долни Богров, Яна 631.52 KB
Заповеди за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата: Бистрица, Бухово, Железница, Кокаляне, Лозен, Плана, Сеславци, Враждебна. 729.73 KB
Заповеди за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата: Владая, Суходол, Мърчаево, Мало Бучино, Княжево, Клисура, Горна баня, Банкя. 667.69 KB
Заповед за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ, между животновъди от землище Волуяк. 83.54 KB
Заповеди РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2016/2017 год, за следните землища: Бусманци, Герман, Горубляне, Казичене, Кривина, Лозен, Слатина 834.09 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – трайни насаждения по землища за територията на Общинска служба по земеделие Панчарево, за стопанската 2016/2017 година. 108.00 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие Панчарево, за стопанската 2016/2017 година. 123.00 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие Нови Искър, за стопанската 2016/2017 година. 122.50 KB
Заповед за назначаване на комисии, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи – пасища, мери и ливади по землища за територията на Общинска служба по земеделие Овча купел, за стопанската 2016/2017 година. 123.50 KB
Заповеди РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2016/2017 год, за следните землища: Чепинци, Балша, Бенковски, Доброславци, Гниляне, Илиенци, Житен, Кътина, Кубратово, Кумарица, Курило, Локорско, Малашевци, Мировяне, Мрамор, Негован, Обеля, Орландовци, Подгумер, Славовци, Световрачане, Требич, Войнеговци, Волуяк, Връбница. 2.29 MB
Заповеди РД-03 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2016/2017 год, за следните землища: Бистрица, Долни Пасарел, яз. Искър, Железница, Кокаляне, Плана ; Горна баня, Суходол, Мало бучино, Филиповци, Мърчаево, Симеоново, Банкя, Иваняне, Клисура. 1.35 MB
Заповеди за ползване на полски пътища, които не функционират - ОСЗ "Панчарево" 1.43 MB
Заповеди за ползване на полски пътища, които не функционират - ОСЗ "Нови Искър" 1.96 MB
Заповеди за ползване на полски пътища, които не функционират - ОСЗ "Овча купел" 865.78 KB
Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година 45.50 KB
Заповед № РД 46-413/17.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, относно указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година 115.50 KB
ОБЯВА на Общинска служба по земеделие ОВЧА КУПЕЛ за изготвени регистри по чл. 72 от ПЗСПЗЗ 31.50 KB
ОБЯВА на Общинска служба по земеделие НОВИ ИСКЪР за изготвени регистри по чл. 72 от ПЗСПЗЗ 31.50 KB
ОБЯВА на Общинска служба по земеделие ПАНЧАРЕВО за изготвени регистри по чл. 72 от ПЗСПЗЗ 31.50 KB
Определени цени за средно рентно плащане по землища 134.50 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg