12.07.2020


Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги. (Попълнените анкети могат да бъдат изпращани по електронна поща или пускани на обособените места в ОДЗ и ОСЗ) 82.56 KB
Заявление за пропаднали площи 42.00 KB
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите относно Закон за маслодайната роза + образец на заявление 899.01 KB
ОДЗ Заявление за издаване на акт за категоризация 38.00 KB
Заявление за издаване на удостоверение за статут. 29.00 KB
Необходими документи за комплектоване на преписки за промяна на предназначение на земеделски земи. 36.00 KB
ОДЗ ЗАЯВЛЕНИЕ за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 283.47 KB
ОДЗ ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 374.68 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ 33.50 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" София-град. 83.98 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !
                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg