27.10.2021


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция „Земеделие” София – град 236.50 KB
Харта на клиента 2020 г. 72.81 KB
Необходими документи за комплектоване на преписки за промяна на предназначение на земеделски земи. 34.00 KB
ОДЗ Заявление за издаване на акт за категоризация 38.50 KB
ОДЗ Заявление за издаване на копие на решение 38.00 KB
Протокол за идентифициране на имотни граници по чл. 45, ал. 4 от ППЗСПЗЗ 163.22 KB
Заявление за административни услуги, предоставяни от ОСЗ 206.33 KB
Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги. (Попълнените анкети могат да бъдат изпращани по електронна поща или пускани на обособените места в ОДЗ и ОСЗ) 82.56 KB
Заявление за пропаднали площи 42.00 KB
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите относно Закон за маслодайната роза + образец на заявление 899.01 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg