20.07.2024


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ, ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И НА НАСАЖДЕНИЯТА ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА 176.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДАННИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКИ / вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост, начин на възстановяване на собствеността/ 141.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ ИЛИ НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 139.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОЦЕНКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИЗВЪРШЕНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 140.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ 139.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПАРТИДА НА ИМОТ 139.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМОТИ 137.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 143.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА АРЕНДА ИЛИ НАЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ТАЛОН ЗА АРЕНДА И НАЕМ 139.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА МАСИВ 144.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg