16.06.2024


14.06.2024г. Регистър на Декларациите по чл. 49 от ЗПКОНПИ към 14.06.2024 г. 34.42 KB
04.07.2022г. Регистър на Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ към 04.07.2022 г. 29.95 KB
04.07.2022г. Списък на задължени лица неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ към 04.07.2022 г. 18.43 KB
04.07.2022г. Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за 2022 год. 2.98 MB
Заповед за недопускане на корупционни предпоставки сред служителите на ОД „Земеделие“ – София-град и Общинските служби по земеделие към нея и в изпълнение на разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс за поведение на служителите в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град, на основание чл.3, ал.3, ал.4 и чл.27 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“. 98.00 KB
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град. 112.50 KB
Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 9.14 MB
Регистър на Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ 23.54 KB
Подадени декларации по чл. 35. ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2021 г. 619.60 KB
Подадени декларации по чл. 35. ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020 г. 3.04 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg