20.05.2024


26.01.2020г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Западна. 447.22 KB
Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището "Враждебна" 94.50 KB
Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището "Илиенци" 793.50 KB
Измемена заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землище Клисура 94.50 KB
Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Мировяне 1.19 MB
Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землище Доброславци 1.28 MB
01.02.2021г. Измемени заповеди на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Източна - Горни Богров, Долни Пасарел, Казичене, Кривина, Лозен, Сеславци, Ботунец, Челопечене, Яна. 502.73 KB
26.01.2020г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Източна. 1.15 MB
26.01.2020г. Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно стойността на имотите с НТП полски пътища в землищата на ОСЗ Северна. 1.20 MB
Изменени заповеди по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищата: Балша, Житен, Требич. 289.17 KB
Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището "Чепинци" 4.34 MB
ОСЗ "Източна" Ви уведомява, че на 02.12.2020 год. от 10:00 часа ще се проведе заседаниe на комисията по чл. 37в във връзка с чл. 37ж 24.50 KB
05.11.2020г. Заповед ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землище Симеоново 820.00 KB
ОСЗ "Западна" Ви уведомява, че на 29.10.2020 г. От 10:00 часа, ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ за приемане на споразумение за землище Симеоново. 78.00 KB
Изменена заповед ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землище "Доброславци" (включва и приложението към заповедта) 1.31 MB
ОСЗ "Северна" Ви уведомява, че на 23.10.2020 г. От 10:00 часа, ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ за землище Доброславци. 75.00 KB
08.10.2020 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землищата на ОСЗ "Източна" (включва и приложенията към заповедите) 6.03 MB
08.10.2020 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землищата на ОСЗ "Западна" (включва и приложенията към заповедите) 792.74 KB
08.10.2020 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землищата на ОСЗ "Северна" (включва и приложенията към заповедите) 2.26 MB
2.38 MB
График за заседание на комисията за разглеждане на възражения срещу проект на разпределение- ОСЗ "Източна" 25.00 KB
График за заседание на комисията за разглеждане на възражения срещу проект на разпределение- ОСЗ "Западна" 25.50 KB
График за заседание на комисията за приемане проект на разпределение - ОСЗ "Източна" 25.00 KB
График за заседание на комисията за приемане проект на разпределение - ОСЗ "Западна" 25.50 KB
График за заседание на комисията за приемане проект на разпределение - ОСЗ "Северна" 25.00 KB
ОСЗ "Източна" Ви уведомява, че на 15.09.2020 г. ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ 78.50 KB
ОСЗ "Западна" Ви уведомява, че на 15.09.2020 г. ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ 78.50 KB
ОСЗ "Северна" Ви уведомява, че на 15.09.2020 г. ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ 78.50 KB
График на 2ро заседание на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" 26.00 KB
График на 2ро заседание на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна" 25.00 KB
График на 2ро заседание на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна" 26.50 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" 26.00 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна" 80.50 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна" 26.50 KB
03.08.2020г. Общинска служба по земеделие ИЗТОЧНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри на декларираните за ползване земеделски имоти от собственици и ползватели за землищата на територията на общинската служба. Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 17 август 2020 год. 32.00 KB
03.08.2020г. Общинска служба по земеделие ЗАПАДНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване, за землищата на територията на общинската служба. Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 17 август 2020 год. 31.50 KB
03.08.2020г. Общинска служба по земеделие СЕВЕРНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване, за землищата на територията на общинската служба. Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 17 август 2020 год. 35.50 KB
Срокове при сключване на споразумения/разпределения за уедрено ползване на земеделските земи 113.50 KB
УКАЗАНИЯ за изготвяне и приемане на файловете за данни от декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 225.47 KB
Доклад за размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област София град за стопанската 2020/2021 год. 161.50 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg