31.05.2023


10.02.2023г. Извлечение от ПРОТОКОЛ № 5/ 10.02.2023 година от проведения конкурс за длъжността: “Началник на Общинска служба по земеделие Източна” в Главна дирекция „Аграрно развитие“ към Областна дирекция “Земеделие”- София-град. 78.50 KB
27.01.2023г. Система за определяне на резултатите от тест и интервю по обявения конкурс за длъжността: “Началник на Общинска служба по земеделие Източна" към Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” – София-град. 103.00 KB
20.01.2023г. Информация до допуснатите кандидати за длъжността “Началник на ОСЗ Източна”, към Главна дирекция „Аграрно развитие”, в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 83.00 KB
20.01.2023г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Началник на ОСЗ Източна”, към Главна дирекция “Аграрно развитие“, в Областна дирекция “Земеделие” – София-град 72.58 KB
18.01.2023г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ИЗТОЧНА“ 13.53 KB
Заявление за участие в конкурс 76.50 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 15.47 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg