19.05.2022


Обявление относно конкурс за заемане на длъжността: “младши експерт” - (една щатна бройка) в Общинска служба по земеделие Източна, към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – София- град 82.38 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София-град за обявяване на конкурс за заемане на длъжността: “младши експерт” - (една щатна бройка) в Общинска служба по земеделие Източна, към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – София- град 110.00 KB
Обявление относно конкурс за заемане на длъжността: “младши експерт” - (една щатна бройка) в Общинска служба по земеделие Северна, към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – София- град 82.45 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София-град за обявяване на конкурс за заемане на длъжността: “младши експерт” - (една щатна бройка) в Общинска служба по земеделие Северна, към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” – София- град 110.00 KB
Заявление за участие в конкурс 76.50 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 15.47 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg