25.07.2021


ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ В ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ”в Общинска служба по земеделие „Източна“ към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град 78.00 KB
Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността: “младши експерт” в Общинска служба по земеделие «Източна» към Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” София град 104.50 KB
Информация до допуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Източна, към Главна дирекция „Аграрно развитие”, в Областна дирекция “Земеделие” София град 82.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Източна, към Главна дирекция «Аграрно развитие», в Областна дирекция “Земеделие” - София град 72.40 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град относно конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие "Източна" 97.00 KB
ОД "Земеделие" София град обявява конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие Източна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град 87.50 KB
Заявление за участие в конкурс 76.50 KB
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 15.47 KB                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg