23.09.2020


Извлечение от ПРОТОКОЛ № 5/ 10.08.2020 година за окончателните резултати на кандидатите в проведения конкурс за длъжността “ младши експерт ”в дирекция “административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” София град 79.50 KB
Извлечение от ПРОТОКОЛ № 5/ 07.08.2020 година за окончателните резултати на кандидатите в проведения конкурс за длъжността “ главен експерт ”в дирекция “административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” София град 79.00 KB
Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността: “главен експерт” в дирекция „Административно правна, финансово -стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 105.00 KB
Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю за длъжността: “младши експерт” в дирекция „Административно правна, финансово -стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 104.50 KB
ИНФОРМАЦИЯ до допуснатите кандидати за длъжността “главен експерт” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 81.50 KB
ИНФОРМАЦИЯ до допуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 81.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “главен експерт” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 72.44 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 73.19 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град относно конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" към дирекция "АПФСДЧР". 96.50 KB
ОД "Земеделие" София град обявява конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" към дирекция "АПФСДЧР". 87.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !
                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg