17.01.2022


Решение № ПО-10-09 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 29.12.2021 г. 87.50 KB
Решение № ПО-10-08 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 29.11.2021 г. 86.00 KB
Решение № ПО-10-07 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 29.10.2021 г. 85.00 KB
Решение № ПО-10-06 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 27.09.2021 г. 76.50 KB
Решение № ПО-10-05 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 18.08.2021 г. 97.50 KB
Решение № ПО-10-04 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 05.07.2021 г. 77.00 KB
Решение № ПО-10-03 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 27.05.2021 г. 77.00 KB
Решение № ПО-10-02 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 09.04.2021 г. 76.50 KB
Решение № ПО-10-01 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 11.02.2021 г. 75.50 KB
Решение № ПО-10-08 от заседанието на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ проведено на 23.12.2020 г. 73.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »

Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg