15.07.2024


27.06.2024г. Разпределение на имоти с начин на трайно ползване: ливади, пасища и мери от Държавния поземлен фонд, по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ - 2024 г. 291.80 KB
29.06.2023г. Протокол № 1 за разпределение на имоти с начин на трайно ползване: пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд, по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. 95.51 KB
06.03.2023г. Заповед за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 г. и списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери и ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година, на територията на Област София-град 196.40 KB
30.06.2022г. Протокол № 1 за разпределение на имоти с начин на трайно ползване: ливади, пасища и мери от Държавния поземлен фонд, по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. 212.93 KB
Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година, на територията на Област София-град 292.62 KB
Заповед за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 г. 118.83 KB
Протокол от проведеното заседание на комисията, съгласно разпоредбата на чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗСПЗЗ и Приложения №1- Заявления получени от р-н "Кремиковци" и № 2 - Разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на заявители 89.45 KB
Заяление по чл. 37и от ЗСПЗЗ 30.76 KB
Списък на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2020/2021 год. на територията на област София-град. 40.50 KB
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg