30.11.2021


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Предварителни обявления 

повече >>

 

Процедури
повече>>


Публични покани
повече>>
 

Обяви

повече >>

 

Протоколи търгове

повече >>

Вътрешни правила
повече>>
                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg