23.09.2021


Наръчник "Как да получим достъп до информация" 218.00 KB
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. 77.10 KB
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град". 107.12 KB
Решение за достъп до обществена информация. 77.43 KB
Заповед за утвърждаване на "Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град". 88.00 KB
Заявление за достъп до обществена информация. 76.76 KB
Такси за предоставяне на достъп до обществена информация. 76.86 KB
Регистър за достъп до обществена информация и движението им за периода. 11.14 KB
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация. 76.30 KB
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация. 75.92 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg