17.01.2022


Заявление за достъп до обществена информация. 76.76 KB
Наръчник "Как да получим достъп до информация" 218.00 KB
Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. 77.10 KB
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град". 107.12 KB
Решение за достъп до обществена информация. 77.43 KB
Заповед за утвърждаване на "Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град". 88.00 KB
Такси за предоставяне на достъп до обществена информация. 76.86 KB
Регистър за достъп до обществена информация и движението им за периода. 11.14 KB
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация. 76.30 KB
Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация. 75.92 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg