25.01.2022


График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София-град през м. Януари 2022 год. 103.00 KB
График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София-град през м. Декември 2021 год. 102.00 KB
График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София-град през м. Ноември 2021 год. 108.00 KB
График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София град през м. Октомври 2021 год. 105.50 KB
График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София град през м. Септември 2021 год. 105.00 KB
Заявление за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се принтира двустранно !!! Заявления на два отделни листа - НЕ се приемат!) 1.44 MB
Заявление за първоначално издаване на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника. 536.71 KB
Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 19.74 KB
Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 37.54 KB
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 77.41 KB

Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg