21.07.2019


ЗА КОНТАКТИ

Областна дирекция „Земеделие” София град
1408, гр. София, бул. „Витоша” № 148, бл.69

Email: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg


Сметка за държавни такси:

 IBAN: BG87TTBB 9400 3121 0404 59

BIC: TTBBBG22

СЖ ЕКСПРЕС БАНК АД


 

 

Телефон

Тел./факс

Инж. Румен Райнов Михайлов  - Директор
ОД „Земеделие” София град

Приемно време:
Понеделник

от 10:00 до 12.00 часа

-

-

 Мирослава Николова -

Главен секретар

 

Дирекция  "Административно-правно,
финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

  Директор

 

 

Валентина Койчева - гл. счетоводител

02/973 60 44

 

  главен юрисконсулт

02/952 66 25

 

 Кристиян Цветков-

системен администратор

02/952 5887

 

Петьо Гергов - главен специалист (кореспонденция с НОИ, НАП, ЧСИ, ДСИ )
02/952 66 25

 

Димитър Събев – човешки ресурси и деловодство
ОД „Земеделие” София град

Работно време за приемане на заявления за достъп до обществена информация:
Понеделник - Петък

от 09:00 до 17.30 часа

02/952 03 92

 

Ива Мутафова - ст. счетоводител

02/973 60 44

 

Главна дирекция „Аграрно развитие”

инж. Петя Стоева – директор на 
ГД „Аграрно развитие”

02/952 58 87

 

инж. Галя Желева – главен експерт – поземлени отношения, процедури по чл. 17 от ЗОЗЗ (Промяна предназначение)

Консултации: Понеделник: 9:30-12:00 часа. - ЗОЗЗ

 

Понеделник: 14:00-17:00 - процедури стоп. дворове, чл. 27, ал. 6, ал.8 ЗСПЗЗ

02/952 0392

 

Лазарина Тодорова – главен експерт - агростатистика

 02/954 91 22

 

инж. Донка Кенарова  - главен експерт - хидромелиорации, изготвяне на Акт за категоризация

02/952 03 92

 

Екатерина Стоянова  – старши експерт – регистрация по Наредба № 3/1999 г.

02/953 35 17

 РАБОТНО ВРЕМЕ: 9:00-16:30 ч.- регистрация
16:30-17:30ч. - инвентаризация
КТИ - Димитър Вучков- гл. инспектор
0888212312 Адрес: Бул. Цар Борис III № 136, ет. 8
email: sofiagrad@kti.government.bg
КТИ - Цветелин Петров - гл. инспектор
 0882407721
КТИ - Виржиния Георгиева- ст.експерт
 02/895 23 51

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg