04.03.2024


06.07.2023г. Вътрешни правила за реда за съставяне и движение на счетоводните документи и свързаните с тях документи и процедури в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град. 3.12 MB
30.05.2023г. Вътрешни правила за класификация на информацията в ОД "Земеделие" - София-град. 1.50 MB
24.03.2023 г. Инструкция относно информиране на субектите на данните и прозрачност при обработването на лични данни 2.41 MB
13.02.2023г. Вътрешни правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 1.59 MB
27.01.2023г. Антикорупционен план на ОД "Земеделие" - София-град за 2023 г. 5.92 MB
12.01.2023г. Стратегически план за развитието на Областна дирекция "Земеделие" - София-град за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2025 г. 2.42 MB
17.06.2022г. Основни норми при комбиниран режим на разход на гориво (бензин или дизелово гориво) за автомобили, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град, описани подробно в Приложение № 2 към Вътрешните правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 374.38 KB
17.06.2022г. Вътрешни правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 1.96 MB
15.06.2022г. Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 4.30 MB
15.06.2022г. Вътрешни правила за прилагане на системата за двоен подпис в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 1.69 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg