12.06.2024


ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ 42.56 KB
Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения /Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения/ 15.87 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ – ГРАД 1.21 MB
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ-ГРАД 113.00 KB
06.07.2023г. Вътрешни правила за реда за съставяне и движение на счетоводните документи и свързаните с тях документи и процедури в Областна дирекция „Земеделие“ – София-град. 3.12 MB
30.05.2023г. Вътрешни правила за класификация на информацията в ОД "Земеделие" - София-град. 1.50 MB
24.03.2023 г. Инструкция относно информиране на субектите на данните и прозрачност при обработването на лични данни 2.41 MB
13.02.2023г. Вътрешни правила за организацията, реда и експлоатацията на служебните автомобили, собственост на Областна дирекция „Земеделие“ – София-град 1.59 MB
27.01.2023г. Антикорупционен план на ОД "Земеделие" - София-град за 2023 г. 5.92 MB
12.01.2023г. Стратегически план за развитието на Областна дирекция "Земеделие" - София-град за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2025 г. 2.42 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg