27.10.2021


 
Въпроси и отговори
Секция за въпроси от граждани и отговори от администрацията
Questions & Answers                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg