20.10.2019


ЗА КОНТАКТИ

Областна дирекция „Земеделие” София град
1408, гр. София, бул. „Витоша” № 148, бл.69

Email: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg


Сметка за държавни такси:

 IBAN: BG87TTBB 9400 3121 0404 59

BIC: TTBBBG22

СЖ ЕКСПРЕС БАНК АД


 

 

Телефон

Забележка:

Инж. Румен Райнов Михайлов  - Директор
ОД „Земеделие” София град


-

Приемно време:
Понеделник

от 10:00 до 12.00 часа

 Мирослава Николова -

Главен секретар

02/952 58 87

 

Дирекция  "Административно-правно,
финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

  Директор

 

 

Валентина Койчева - гл. счетоводител

02/973 60 44

 

Ива Мутафова - ст. счетоводител

02/973 60 44

 

 Кристиян Цветков - главен специалист

02/952 66 25

Системен администратор 

Петьо Гергов - главен специалист
02/952 66 25

Кореспонденция с НОИ, НАП, ЧСИ, ДСИ 

Димитър Събев – човешки ресурси и деловодство
ОД „Земеделие” София град


02/952 03 92

 Работно време за приемане на заявления за достъп до обществена информация:

Понеделник - Петък

от 09:00 до 17.30 часа

главен юрисконсулт

02/952 66 25

 

Главна дирекция „Аграрно развитие”

инж. Петя Стоева – директор на 
ГД „Аграрно развитие”

02/952 58 87

 

инж. Галя Желева – главен експерт 

02/954 9122

Поземлени отношения, процедури по чл. 17 от ЗОЗЗ (Промяна предназначение)

Консултации: Понеделник: 9:30-12:00 часа. - ЗОЗЗ 

 Силвия Арабова-главен експерт
 02/954 9122
 Понеделник - петък: 09:30-13:30 - процедури стоп. дворове, чл. 27, ал. 6, ал.8 ЗСПЗЗ

Лазарина Тодорова – главен експерт

0882801722

Агростатистика

инж. Донка Кенарова  - главен експерт

02/954 91 22

Хидромелиорации, изготвяне на Акт за категоризация 

Екатерина Стоянова  – старши експерт

02/953 35 17

Регистрация на земеделски производители по Наредба № 3/1999 г.
КТИ - Димитър Вучков- гл. инспектор
0888212312 Адрес: Бул. Цар Борис III № 136, ет. 8
email: sofiagrad@kti.government.bg
КТИ - Цветелин Петров - гл. инспектор
 0882407721
КТИ - Виржиния Георгиева- гл.експерт
 02/895 23 51

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg