27.09.2022


ЗА КОНТАКТИ

Областна дирекция „Земеделие”-София-град
1408, гр. София, бул. „Витоша” № 148, бл.69

 

За подаване на Заявления по електронна поща:

Email: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg


Сметка за държавни такси:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ВIC: CECBBGSF

IBAN: BG97 CECB 9790 31B3 9389 00

Сметка за "бели петна" и депозити за участие в търг

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

IBAN: BG07 CECB 9790 33B3 9389 00


 

 

Телефон

Забележка:

инж. Янко Янков - Директор
ОД „Земеделие” - София-град


02/952 08 94

Приемно време:
Понеделник

от 10:00 до 12.00 часа

След предварително записване на тел: 02/9525887


02/952 58 87

 

Дирекция  "Административно-правно,
финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

Директор - Венера Каменова

 

02/952 66 25

 

Боряна Ботева - Главен счетоводител

02/973 60 44

 

Кристиян Цветков - Главен експерт

02/952 66 25

Системен администратор
Виктория Георгиева - Младши експерт
02/952 66 25

Кореспонденция с НОИ, НАП, ЧСИ, ДСИ 

Димитър Събев – Център за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа) и човешки ресурси
ОД „Земеделие”-София-град


02/952 03 92

 Работно време за приемане на заявления за достъп до обществена информация:

Понеделник - Петък

от 09:00 до 17.30 часа

Главна дирекция „Аграрно развитие” 

Наталия Маринова - Главен експерт
 02/954 9122  Земи от ДПФ и стопански дворове

Лазарина Тодорова – Главен експерт

0882801722

Агростатистика

Екатерина Стоянова  – Главен експерт

02/953 35 17

Регистрация на земеделски производители по Наредба № 3/1999 г.
инж. Ралица Лилова - Младши експерт
 02/954 9122 Поземлени отношения, процедури по чл. 17 от ЗОЗЗ (Промяна предназначение) и хидромелиорации
КТИ - Димитър Вучков- Главен инспектор
0888212312 Адрес: Бул. Цар Борис III № 136, ет. 8
email: sofiagrad@kti.government.bg
КТИ - Цветелин Петров - Главен инспектор
0882407721
КТИ - Виржиния Георгиева- Главен експерт
 02/895 23 51
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg