23.06.2024


ЗА КОНТАКТИ

Областна дирекция „Земеделие”-София-град
1408, гр. София, бул. „Витоша” № 148, бл.69

 

За подаване на Заявления по електронна поща:

Email: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg


Сметка за държавни такси:

 

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ВIC: CECBBGSF

IBAN: BG97 CECB 9790 31B3 9389 00

Сметка за "бели петна" и депозити за участие в търг

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

IBAN: BG07 CECB 9790 33B3 9389 00


 

 

Телефон

Забележка:

инж. Петя Стоева - Директор
ОД „Земеделие” - София-град


02/952 03 92

Приемно време:
Понеделник

от 10:00 до 12.00 часа

След предварително записване на тел:
02/952 03 92

 Главен секретар

 

Дирекция  "Административно-правно,
финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

Милена Кирилова - директор

02/952 03 92

 

Боряна Ботева - главен счетоводител

02/952 03 92

 

Петьо Гергов - главен експерт
02/952 03 92
 Кореспонденция с НОИ, НАП, ЧСИ, ДСИ; Център за административно обслужване на граждани /ЦАО/ - с непрекъснат режим на работа.
Нели Миленова-Велинова - главен експерт
02/952 03 92
Виктория Георгиева - младши експерт
02/952 03 92
Човешки ресурси

Главна дирекция „Аграрно развитие” 

Наталия Маринова - и.д. главен директор
02/952 03 92  Земи от ДПФ и стопански дворове; Актове за категоризиране на земеделска земя

Лазаринка Тодорова - главен експерт

0882801722

Агростатистика

Екатерина Стоянова  - главен експерт

02/952 03 92

Регистрация на земеделски производители по Наредба № 3/1999 г.
инж. Ралица Лилова - главен експерт
02/952 03 92 Поземлени отношения, процедури по чл. 17 от ЗОЗЗ (Промяна предназначение)
Татяна Узунова - младши експерт
02/952 03 92
 Стопански дворове
КТИ - Виржиния Георгиева - главен експерт
02/952 03 92
Адрес: Бул. Цар Борис III № 136, ет. 8
email: sofiagrad@kti.government.bg
КТИ - Радосвета Христова - старши експерт
02/952 03 92
КТИ - Цветелин Петров - главен инспектор
0882407721
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg