08.06.2023


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА АРЕНДА ИЛИ НАЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ТАЛОН ЗА АРЕНДА И НАЕМ 139.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛЕМЕННИ И РЕПРОДУКТИВНИ ПЧЕЛИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛИТНИ И ПЛЕМЕННИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ /РОЯЦИ/ 141.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЗВЪДНИ ФЕРМИ И СТОПАНСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПТИЦИ 139.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 143.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМОТИ 139.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПАРТИДА НА ИМОТ 139.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ 140.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 133.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ ИЛИ НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 140.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОЦЕНКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИЗВЪРШЕНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 140.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg