22.04.2024


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛЕМЕННИ И РЕПРОДУКТИВНИ ПЧЕЛИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛИТНИ И ПЛЕМЕННИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ /РОЯЦИ/ 141.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЗВЪДНИ ФЕРМИ И СТОПАНСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПТИЦИ 139.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 143.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМОТИ 139.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПАРТИДА НА ИМОТ 139.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ 140.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 133.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ ИЛИ НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ 140.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОЦЕНКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИЗВЪРШЕНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 140.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДАННИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКИ / вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост, начин на възстановяване на собствеността/ 142.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg