04.03.2024


ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 157.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ТРАСИРОВЪЧЕН КАРНЕТ НА ИМОТ 139.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БУБЕНО СЕМЕ 143.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ БАЛАНС ПО ХАРАКТЕРИСТИКА / вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост/ 140.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ И/ИЛИ КОПИЕ ОТ КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 145.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ПРИ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИТЕ 141.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА МАСИВ 144.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА АРЕНДА ИЛИ НАЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ТАЛОН ЗА АРЕНДА И НАЕМ 139.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛЕМЕННИ И РЕПРОДУКТИВНИ ПЧЕЛИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛИТНИ И ПЛЕМЕННИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ /РОЯЦИ/ 141.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЗВЪДНИ ФЕРМИ И СТОПАНСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПТИЦИ 139.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg