08.06.2023


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ, ЗАСЯТИ С ЕСЕННИ/ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ 89.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ДАЛИ ИМОТ ПОПАДА/НЕ ПОПАДА В СТОПАНСКИ ДВОР 89.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТАТУТ НА ИМОТ 90.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 157.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ТРАСИРОВЪЧЕН КАРНЕТ НА ИМОТ 139.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БУБЕНО СЕМЕ 143.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ БАЛАНС ПО ХАРАКТЕРИСТИКА / вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост/ 140.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ И/ИЛИ КОПИЕ ОТ КАРТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 145.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ПРИ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИМОТИТЕ 141.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПРАВКА ЗА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА ЗА МАСИВ 144.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg