08.06.2023


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТРУДОВ И/ИЛИ СЛУЖЕБЕН СТАЖ НА ОСИГУРЯВАНИ ЛИЦА (УП 3) 176.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 96.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ РЕШЕНИЕ 90.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ 88.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО 87.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПЕРИОДИТЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 3/1999 ГОД. 87.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРИНТИРА ДВУСТРАННО !!! ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДВА ОТДЕЛНИ ЛИСТА - НЕ СЕ ПРИЕМАТ!) 208.00 KB
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 88.50 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция „Земеделие” София – град 236.50 KB
Протокол за идентифициране на имотни граници по чл. 45, ал. 4 от ППЗСПЗЗ 163.22 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg