25.04.2024


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 96.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ РЕШЕНИЕ 90.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ 88.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО 87.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПЕРИОДИТЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 3/1999 ГОД. 87.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРИНТИРА ДВУСТРАННО !!! ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДВА ОТДЕЛНИ ЛИСТА - НЕ СЕ ПРИЕМАТ!) 208.00 KB
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 88.50 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция „Земеделие” София – град 236.50 KB
Протокол за идентифициране на имотни граници по чл. 45, ал. 4 от ППЗСПЗЗ 163.22 KB
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите относно Закон за маслодайната роза + образец на заявление 899.01 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg