04.12.2023


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ 88.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО 87.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПЕРИОДИТЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 3/1999 ГОД. 87.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРИНТИРА ДВУСТРАННО !!! ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДВА ОТДЕЛНИ ЛИСТА - НЕ СЕ ПРИЕМАТ!) 208.00 KB
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 88.50 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция „Земеделие” София – град 236.50 KB
Протокол за идентифициране на имотни граници по чл. 45, ал. 4 от ППЗСПЗЗ 163.22 KB
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите относно Закон за маслодайната роза + образец на заявление 899.01 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" София-град. 83.98 KB
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА Областна дирекция „Земеделие” – София град 146.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg