01.03.2024


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СУРОВ ТЮТЮН 144.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 163.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ, ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И НА НАСАЖДЕНИЯТА ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА 176.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 135.00 KB
ПРОТОКОЛ ЗА УСТНА УСЛУГА 89.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП2) И ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НОИ 144.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 2) 182.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТРУДОВ И/ИЛИ СЛУЖЕБЕН СТАЖ НА ОСИГУРЯВАНИ ЛИЦА (УП 3) 176.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 96.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ РЕШЕНИЕ 90.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg