08.06.2023


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДАННИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКИ / вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост, начин на възстановяване на собствеността/ 142.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В БАЗАТА ДАННИ НА НОВ ОБЕКТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО 144.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ 135.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СУРОВ ТЮТЮН 144.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 163.00 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧЕН НАЦИОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, РОЗОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ, ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ОТ ЦВЯТ НА МАСЛОДАЙНА РОЗА И НА НАСАЖДЕНИЯТА ОТ МАСЛОДАЙНА РОЗА 176.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 135.00 KB
ПРОТОКОЛ ЗА УСТНА УСЛУГА 89.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП2) И ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НОИ 144.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 2) 182.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg