08.06.2023


Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите относно Закон за маслодайната роза + образец на заявление 899.01 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" София-град. 83.98 KB
О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА Областна дирекция „Земеделие” – София град 146.50 KB
29.11.2017г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ГРАД 52.56 KB
Вътрешни правила за работа, документооборот и организация на деловодната дейност, и учрежденски архив в ОД "Земеделие" София град. 14.18 MB
Дата 13.01.2016 год. Протокол за устно заявяване на искане за извършване на административна услуга. 38.50 KB
Дата 20.02.2017 год. Стандарти за административно обслужване. 26.00 KB
Заявление за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрацията на земеделска и горска техника. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се принтира двустранно !!! Заявления на два отделни листа - НЕ се приемат!) 1.16 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ГРАД 108.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ОТ 22.11.2022 ГОД.

ЕДИНЕН ТЕЛЕФОНЕН

НОМЕР ЗА ВРЪЗКА С

ОДЗ СОФИЯ-ГРАД И ОСЗ

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник: 8:00-17:30ч.

Вторник: 9:00-17:30ч.

Сряда: 9:00-18:30ч.

Четвъртък: 9:00-17:30ч.

Петък: 8:00-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg