26.02.2024


Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището "Чепинци" 94.00 KB
Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището "Иваняне" 104.50 KB
Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището "Горни Богров" 92.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е No10 на Столичния общински съвет от 23.01.2020година за даване на съгласие за предоставяне на имоти -полски пътища и канали, които не функционират. 286.22 KB
Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2019 / 2020 год. за землищата на ОСЗ "Северна" (включва и приложенията към заповедите) 2.06 MB
Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищато "Суходол" 90.50 KB
Изменени заповеди по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищата "Негован" и "Житен" 111.93 KB
Изменени заповеди по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищата "Банкя" и "Мало Бучино" 110.81 KB
10.10.2019 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2019 / 2020 год. за землищата на ОСЗ "Северна" 1.36 MB
10.10.2019 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2019 / 2020 год. за землищата на ОСЗ "Западна". 916.82 KB
10.10.2019 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2019 / 2020 год. за землищата на ОСЗ "Източна". 4.50 MB
График на комисиите за изготвяне на служебни разпределения (25.09.2019г) в обработваеми земи на земеделските стопани в ОСЗ - ИЗТОЧНА 2019-2020 стопанска година, за землища Яна и Бистрица 10.80 KB
График на комисиите за изготвяне на служебни разпределения в обработваеми земи на земеделските стопани в ОСЗ - ЗАПАДНА 2019-2020 стопанска година (17.09.2019г) 9.99 KB
График на комисиите за изготвяне на служебни разпределения в обработваеми земи на земеделските стопани в ОСЗ - ЗАПАДНА 2019-2020 стопанска година 9.98 KB
График на комисиите за изготвяне на служебни разпределения в обработваеми земи на земеделските стопани в ОСЗ - ИЗТОЧНА 2019-2020 стопанска година 10.04 KB
Г Р А Ф И К за Второ заседание на комисията по чл. 37в ал. 1 за землищата на територията на ОСЗ „Източна“ 26.00 KB
Г Р А Ф И К за Второ заседание на комисията по чл. 37в ал. 1 за землищата на територията на ОСЗ „Западна“ 25.00 KB
Г Р А Ф И К за Второ заседание на комисията по чл. 37в ал. 1 за землищата на територията на ОСЗ „Северна“ 26.50 KB
Г Р А Ф И К на Заседания на комисията по чл. 37в ал. 1 за землищата на територията на ОСЗ „Източна“ 26.00 KB
Г Р А Ф И К на Заседания на комисията по чл. 37в ал. 1 за землищата на територията на ОСЗ „Западна“ 25.00 KB
Г Р А Ф И К за Заседания на комисията по чл. 37в ал. 1 за землищата на територията на ОСЗ „Северна“ 26.50 KB
Доклад за размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област София град за стопанската 2019/2020 год. в левове на декар. 184.00 KB
Изготвени предварителни регистри на декларираните за ползване земеделски имоти от собственици и ползватели за землищата на територията на общинска служба по земеделие "Северна" 31.50 KB
Изготвени предварителни регистри на декларираните за ползване земеделски имоти от собственици и ползватели за землищата на територията на общинска служба по земеделие "Западна" 31.50 KB
Изготвени предварителни регистри на декларираните за ползване земеделски имоти от собственици и ползватели за землищата на територията на общинска служба по земеделие "Източна" 32.00 KB


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392