28.01.2023


27.01.2023г. Антикорупционен план на ОД "Земеделие" - София-град за 2023 г. 5.92 MB
04.01.2023г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за четвърто тримесечие на 2022 год. 10.07 KB
03.10.2022г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за третото тримесечие на 2022 год. 10.07 KB
01.07.2022г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за второто тримесечие на 2022 год. 10.06 KB
01.04.2022г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за първото тримесечие на 2022 год. 10.06 KB
04.01.2022г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за четвърто тримесечие на 2021год. 10.06 KB
04.10.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за третото тримесечие на 2021год. 10.07 KB
02.07.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за второто тримесечие на 2021год. 10.06 KB
01.04.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за първото тримесечие на 2021год. 10.06 KB
04.01.2021г. Информация относно постъпили сигнали за корупция за четвърто тримесечие на 2020год. 10.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 Contact Details: 


ADDRESS:

Sofia 100,
148, Vitosha bul.

PHONES:
(02) 952 5887
(02) 953 3517
(02) 952 0392